CRITERIS D'AVALUACIÓ DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS

3r ESO1. Una de les activitats d’avaluació trimestrals consistirà en un comentari de text, imatge o gràfics.2. Durant el curs es realitzarà com a mínim una activitat d’avaluació consistent en un treball en equip.3. Les activitats extraordinàries, com ara les sortides, tindran un pes molt gran en la qualificació de l’observació d’aprenentatge a l’aula.