CIÈNCIES SOCIALS 2n ESO


OBJECTIUS I TEMPORALITZACIÓ

CRITERIS D'AVALUACIÓ

1ª AVALUACIÓ

UNITAT 3

Del món antic a l’Edat Mitjana

1. Antiguitat i Edat Mitjana: continuïtats i canvis
2. El judaisme: la religió dels hebreus
3. El cristianisme
4. L’expansió del cristianisme
5. La decadència de l’imperi romà
6. La fi de l’imperi d’Occident i l’imperi bizantí
7. Lectura i comentari d’un mapa històric

UNITAT 4

L’esclat i l’expansió de l’islam

1. Aràbia en temps del profeta Mahoma
2. La religió islàmica
3. L’expansió de l’islam
4. La civilització islàmica
5. L’ocupació islàmica de la Península Ibèrica i la formació de l’Al-Andalus
6. El llegat musulmà i l’art islàmic

CONTROL UNITATS 3 i 4

UNITAT 1

La població al món

1. Els efectius de la població mundial
2. Els indicadors de l’anàlisi demogràfica
3. La dinàmica de la població i els models demogràfics
4. L’estructura de la població: edat i sexe
5. Dinàmica i estructura de la població a Catalunya i a Espanya
6. Elaborar i comentar una piràmide de població

UNITAT 2

El poblament

1. El repartiment mundial de la població al món
2. El poblament rural i urbà
3. La mobilitat de la població al món: els fluxos migratoris
4. L’estructura professional de la població
5. Distribució de la població i migracions a Catalunya i Espanya

CONTROL UNITATS 1 i 2

2ª AVALUACIÓ

UNITAT 5 - 6

L’Europa feudal (I - II)

1. Els primers segles a l’Europa medieval
2. Una societat rural
3. El feudalisme: les relacions
4. El feudalisme: la societat
5. La societat cristiana
6. Poders i conflictes
7. El fenomen urbà
8. El naixement i l’expansió de Castella i Lleó (VIII-XIII)
9. Naixement i expansió de Navarra i Aragó
10. L’art romànic
11. Comentar una obra arquitectònica

UNITAT 7

El naixement de Catalunya

1. La formació de la Marca Hispànica i els orígens de Catalunya
2. L’època de Guifré el Pelós. El naixement de Catalunya (segles VIII-X)
3. El camí cap a la independència de la Catalunya Vella
4. Una societat de pagesos lliures
5. Els senyors. El naixement del feudalisme
6. Cultura i art a la Catalunya Vella abans de l’any 1000

CONTROL UNITATS 5 - 6 i 7

UNITAT 8

L’estat feudal i l’expansió catalana (segles XI-XIV)

1. L’hegemonia del comtat de Barcelona durant el segle XI
2. L’expansió del comtat de Barcelona
3. La unió amb Aragó i l’expansió amb Occitània
4. L’expansió de la Corona d’Aragó
5. El camí de la Mediterrània: Sicília, Sardenya, i la companyia catalana d’Orient
6. Les institucions de govern a la Catalunya medieval
7. El romànic català
8. Com s’ha de llegir la pintura

UNITAT 9

La Baixa Edat Mitjana

1. Les ciutats a la Baixa Edat Mitjana
2. Societat i govern de les ciutats catalanes
3. Europa en crisi
4. La crisi demogràfica
5. La crisi baixmedieval a Catalunya
6. L’art gòtic

CONTROL UNITATS 8 i 9

3ª AVALUACIÓ

UNITATS ESPECIAL 1

L'art romànic

1. Trets generals
2. El Monestir i l'ordre benedictina.
3. L'església romànica.
4. L'escultura romànica
5. La pintura mural

UNITAT 10

Els temps moderns

1. Els temps moderns: canvis i continuïtats
2. Els descobriments geogràfics
3. Causes i conseqüències dels descobriments geogràfics
4. L’ampliació del coneixement
5. El Renaixement a Itàlia
6. Com s’ha de llegir l’escultura

UNITAT 11

L’Europa de l’absolutisme

1. L’Europa moderna
2. La Reforma protestant (segles XVI-XVII)
3. La monarquia absoluta
4. Els grans conflictes de les monarquies europees
5. Els monarques absoluts i els soldats
6. L’art Barroc
7. Comentar un text històric

UNITAT 12

La monarquia hispànica

1. El regnat dels Reis Catòlics
2. L’expansió de la monarquia hispànica (1469-1714)
3. La crisi del segle XVII
4. Catalunya als segles XVI i XVII: pirates i bandolers
5. Els conflictes entre el rei i Catalunya
6. La pintura barroca hispànica


CONTROL UNITATS 10 - 11 i 12

PÒRTIC

Els estats i les seves capitals

1. Estats i capitals
2. Europa
3. Àsia
4. Àfrica
5. Amèrica
6. Oceania

CONTROLS