HISTÒRIA 2n BAT.


PROGRAMACIÓ HISTÒRIA CURS 2015-16

TEMARI I CRITERIS D'AVALUACIÓ CURS 2015-16


1ª AVALUACIÓ

UNITAT 1


Els precedents històrics. El segle XVIII


1. L'alta edat mitjana.

2. La baixa edat mitjana.

3. La unió de corones. Els Àustries.

4. Amèrica: conquesta i colonització.

5. Els Borbons.

6. Societat i economia del segle XVIII: canvis i contiuïtats.

7. Hispanoamèrica al segle XVIII.

8. El neoclassicisme. La Il·lustració.


UNITAT 2


La crisi de l'Antic Règim. La formació de l'Estat liberal (1808-1868)


1. La guerra del Francès (1808-1814).

2. El restabliment de l'absolutisme (1814-1820). L'emancipació de l'Amèrica hispana.

3. Constitucionalisme i absolutisme (1820-1833).

4. La primera guerra carlina (1833-1840)

5. L'establiment de l'estat liberal (1833-1840).

6. Moderats i progressistes.

7. L'hegemonia dels moderats (1843-1854).

8. El Bienni Progressista i la descomposició del règim moderat (1854-1868).


UNITAT 3


Revolució democràtica i Restauració borbònica (1868-1898)


1. La revolució de 1868.

2. La monarquia democrètica.

3. La Primera República (1873-1874).

4. La Restauració borbònica.

5. El funcionament del sistema polític.

6, El conflicte colonial.

7. Els orígens del catalanisme polític.

8. La consolidació del catalanisme.


UNITAT 4


Les transformacions econòmiques i socials al segle XIX


1. Població i societat al segle XIX.

2. La pervivència d'una economia agrària.

3. La primera industrialització: el tèxtil,

4. Els transports: el ferrocarril.

5. Els altres sectors industrials: la siderometal·lúrgia i la mineria.

6. La classe obrera.

7. Els socialismes i l'AIT.

8. El moviment obrer durant la segona meitat del segle XIX.


UNITAT 6


La crisi de la Restauració (1899 - 1931)


1. El fracàs del regeneracionisme.
2. Un règim polític en crisi.
3. Les forces polítiques de l'oposició.
4. La Mancomunitat de Catalunya.
5. La crisi de 1917.
6. La crisi social.
7. L'evolució del moviment obrer.
8. La guerra del Marroc. El cop d'estat de Primo de Rivera.
9. La Dictadura.

2ª AVALUACIÓ


UNITAT 7


La Segona República i la Generalitat (1931 - 1933)


1. La proclamació de la República. La Constitució de 1931.
2. El restabliment de la Generalitat.
3. Les forces polítiques i sindicals espanyoles.
4. El bienni reformista (1931-1933).
5. L'Estatut de 1932.
6. Les forces polítiques i sindicals catalanes.
7. Evolució econòmica i moviment obrer.

UNITAT 8


La Segona República i la Generalitat (1934 - 1936)


1. El bienni radicalista. La revolució de 1934.
2. L'evolució política a Catalunya i l'acció de govern.
3. Crisi econòmica i agitació social a Catalunya.
4. Els fets d'Octubre de 1934 a Catalunya.
5. Les eleccions de 1936 i el govern del Front Popular.
6. Estatut: de la suspensió al restabliment.
7. L'ensenyament i la cultura a Catalunya.

UNITAT 9


La Guerra Civil (1936 - 1939)


1. L'esclat del conflicte.
2. Els bàndols enfrontats i les implicacions internacionals.
3. La Catalunya revolucionària.
4. L'evolució de la zona republicana.
5. La zona franquista.
6. L'evolució militar del conflicte.
7. L'ocupació de Catalunya i la fi de la guerra.

3ª AVALUACIÓ


UNITAT 10


El primer franquisme (1939 - 1959)


1. El franquisme: un règim feixista.
2. La política exterior.
3. L'oposició a l'Estat franquista.
4. El franquisme a Catalunya.
5. L'oposició política i la resistència cultural a Catalunya.
6. Població i condicions de vida.
7. L'autarquia.

UNITAT 11


El "desarrollisme" i la fi del franquisme (1959 - 1975)


1. L'evolució política del franquisme (1959 - 1969).
2. La nova oposició.
3. El desdenvolupament econòmic.
4, El canvi social.
5. Els darrers anys del franquisme.
6. La fi del franquisme.
7. Catalunya: la immigració i la lluita antifranquista.

UNITAT 12


La Transició (1975 - 1982)


1. El desmantellament del franquisme.
2. La Constitució de 1978.
3. Els governs de la UCD.
4. Catalunya i la Transició.
5. La marxa cap a l'autonomia.
6. L'Estatut d'Autonomia de 1979.
7. El marc demogràfic i econòmic.

TREBALLS


MODELS PROVES SELECTIVITAT

APUNTS