UNITAT 2


EL POBLAMENT
external image piramide-animated.gif

El resum.Uns quants vídeos, el primer ens explica la distribució de la població en el món.


Aquest ens parla de la població rural i urbana.

I ara un parell dels fluxos migratoris.
I per acabar un de la distribució de la població a Espanya.